Vypočujte si Epos o Gilgamešovi načítaný v pôvodnom jazyku, akkadčine