Spomíname na Ľudovíta Štúra

"Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých."

Ľudovít Štúr

(28. október 1815 – 12. január 1856)