Večer francúzskej ľúbostnej poézie

Ján Gallovič spolu so študentmi herectva pripravil šansónovo-poetický večer, ktorý sa uskutoční 11. 2. 2016 o 19:30 v Novej budove SND na 4. poschodí Činohry, v Modrom salóne. Viac info na snd.sk.