Ornament Masy 2 (Fragmenty z biblie vizuality)

V rámci výstavy Ornament masy 2 v Nitrianskej galérii budú vystavené tri kapitoly z knihy Mareka Debnára Medzi myšlienkou a obrazom (Ars Poetica, 2013), konkrétne: Podivuhodná metóda, Mesto ako text a Foucaultova koncepcia autora. Texty budú vytlačené na veľký rozmer a rozmiestnené medzi obrazmi. Otvorenie výstavy sa uskutoční 11. februára 2016 o 17:30.