Margaret Eleanor Atwood

"Nakoniec

sa z nás všetkých

stane príbeh."

Margaret Atwood