Gabriela Mistral

Spomíname na poetku, držiteľku nobelovej ceny za literatúru, Gabrielu Mistral

(7. apríl 1889 – 10. január 1957).