Erica Jongová

"Dobrá rada je to, po čom prahneme, keď už poznáme odpoveď, ktorú by sme

najradšej nevedeli."

Erica Jongová