Wystan Hugh Auden

"Poézia je jasným prejavom

pre najrôznorodejšie pocity."

W. H. Audena

(21. február 1907 – 29. september 1973).