Karel Hynek Mácha

„Každý človek by mohol milovať druhého, keby mu rozumel

a mohol do neho nahliadnuť."

Karel Hynek Mácha