Prednáška o Thákurovi

V stredu, 11. mája 2016 o 17.30 hod, sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave, uskutoční prednáška Kamily Hermannovej o živote a diele indického básnika Rabindranátha Thákura. Viac informácií nájdete tu.