Romboid 4 – 5 / 2016

V aktuálnom čísle literárneho časopisu Romboid nájdete aj príspevky autoriek a autorov Ars Poetica :)