Mila Haugová k výberu básní Stéphana Mallarmého

"...Už azda chýba len priložené cédečko s hudbou Clauda Debussyho Faunovo popoludnie, ale to by bolo príliš dokonalé..." Prečítajte si celý príspevok Mily Haugovej k výberu básní Stéphana Mallarmého v preklade Jána Švantnera: Hliadka osamenia (Literárna nadácia Studňa, 2010).