Sapfó, géniuska poézie

Začítajte sa do napínavého článku o gréckej lyrickej poetke, ktorú Platón označil za "desiatu múzu"...