Jorge Luis Borges

"Každé slovo má svoje následky,

a taktiež každé ticho."

Jorge Luis Borges

(24. august 1899 – 14. jún 1986)