Práve vyšlo prvé tohtoročné číslo mesačníka Knižná revue - 1/2017

Jednotlivé texty nájdete aj na www.kniznarevue.sk alebo aj na sociálnej sieti Facebook.