Antológia Osamelí bežci

V ostravskom Dome umění sa dňa 23. marca 2017 uskutočnila prezentácia antológie Osamělí běžci, ktorej editorom je prekladateľ Miroslav Zelinský. Podujatie sa uskutočnilo za osobnoej účasti

Ivana Štrpku a Petra Repku.