Ako knihy menia náš život: Ľudmila Podjavorinská

Diskusia o význame literatúry pre deti od najmenších až po tie väčšie, úloha memorovania v detskom veku, schopnosť prežívania čítaných príbehov a čítanie s porozumením.

V Letnej čitárni U červeného raka, 15. júna 2017 od 17.00. Účinkujú: PaedDr. Mária Onušková z Metodicko-pedagogického centra, študenti konzervatória, ktorí vystúpia so zhudobnenými ukážkami Podjavorinskej diel. Vstup na podujatie voľný.