Slovenská poetka Mila Haugová na Festivale poézie v Berlíne

V Akadémii umení v Berlíne za začína

18. Festival poézie. Tento rok na podujatí vystúpi 170 poetiek a básnikov z celého sveta. Za Slovensko sa nemeckému publiku predstaví poetka Mila Haugová. Svoju poéziu bude prezentovať v piatok

16. júna na úvodnom podujatí s názvom Weltklang – Nacht der Poesie (Zvuk sveta – Noc poézie). Festival potrvá do 24. júna 2017.