Knižná revue 6/2017

V aktuánom čísle Knižnej revue nájdete aj esej Dany Podrackej

o zbierke Mily Haugovej

Srna pozerajúca na Polárku.