Fest Anča 2017

Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2017, ktorý sa už tradične uskutoční v Žiline, otvorí svoje brány návštevníkom od

29. júna 2017 do 2. júla 2017. Pásmo animovaných filmov The Best Of Fest Anča je každoročne neodmysliteľnou súčasťou filmovej sekcie festivalu Ars Poetica!