Ján Vilikovský (13. 7.1937)

... zakladateľská osobnosť slovenskej translatológie,

majster umenia prekladu.