Vychádza letné dvojčíslo Knižnej revue (7-8/2017)

V letnom dvojčísle Knižnej revue nájdete aj 72-stranovú prílohu, obsahujúcu hodnotiace štúdie slovenského knižného roku 2016:

Karol Csiba hodnotí nedebutovú prózu, Jaroslava Šaková debutovú prózu,

Ján Gavura nedebutovú poéziu,

Matúš Mikšík debutovú poéziu, Juraj Búry literárnu fantastiku, Timotea Vráblová literatúru pre deti a mládež, Jana Kičura Sokolová literatúru faktu a esejistiku

a Mária Klapáková literárnu vedu.

Viac info na kniznarevue.sk