Navštívte portál Profil slovenskej kultúry

Jedinečný slovensko – anglický portál s celostnou prezentáciou slovenskej kultúry. Poskytuje prehľad o jednotlivých oblastiach kultúry a umenia a mapuje bohaté kultúrne dedičstvo krajiny prostredníctvom atraktívnych a spoľahlivých ilustrovaných súhrnov: profil.kultury.sk