Rozhovor s poetkami Titilope Sonuga a Sylviou Geist v Rádiu Devín

Už zajtra, 24. novembra 2017, sa vám

v rannom vysielaní Rádia Devín prihovoria poetky Titilope Sonuga

a Sylvia Geist, účastníčky festivalu

poézie Ars Poetica 2017.