Do najväčšej súťaže pre školy sa prihlásilo takmer 29 000 žiakov!

Do najväčšej čitateľsko-výtvarnej súťaže pre školy – Čitateľský oriešok IV sa prihlásilo neuveriteľných takmer

29 000 žiakov zo 753 základných škôl. Ambasádorka tohto ročníka súťaže, obľúbená herečka Petra Polnišová.

Súťaž je určená pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl. Jej cieľom

je predovšetkým rozvíjanie čítania

s porozumením u detí, logického

myslenia, ale tiež detskej fantázie.

Viac informácií na skolskyportal.sk