Poetka Stanka Hrastelj potvrdila svoju účasť na festivale Ars Poetica 2015

Tešíme sa, že v novembri privítame, na festivale Ars Poetica, aj slovinskú poetku Stanku Hrastelj.