Prestížne vydavateľstvo Wunderhorn práve vydalo zbierku súčasnej slovenskej poézie

Vďaka renomovanému heidelbergskému vydavateľstvu Das Wunderhorn uzrela svetlo sveta dvojjazyčná publikácia nemecko-slovenských prekladov súčasnej nemeckej a slovenskej poézie Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei. (Chvála divej zveri v zime. Príbehy zo Slovenska.)

Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei.
Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei.

V publikácii (ktorej editorom je nemecký básnik Hans Thill) nájdete tiež báne dvoch „poetov projektu Versopolis" – Michala Habaja a Martina Solotruka. Táto zbierka je výsledkom tvorivej práce na prekladovom projekte Poesie der Nachbarn (Poézia susedov – Básnici prekladajú básnikov) pod patronátom nadácie Arp Museum Bahnhof Rolaseck a Umeleckým centrom Edenkoben v Nemecku, ktoré pozýva básnikov z rôznych krajín vrátane Nemecka na spoločné prekladateľské dielne.