Adamčiak, začni!

Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017

24. 3. – 2. 7. 2017
Esterházyho palác, 3. poschodie
Kurátori: Lucia Gregorová Stach, Michal Murin

Samostatná výstava neoavantgardného umelca Milana Adamčiaka (1946 – 2017) predstavuje v hlavných črtách jeho tvorbu od polovice 60. rokov do roku 2017, keď autor nečakane zomrel. Adamčiak ako muzikológ zhodnotil inšpirácie Novou hudbou. Pracoval vo vnútri širokej delty medzinárodných nových tendencií a osobností povojnovej avantgardy. Svoj autentický intermediálny program postavil na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Výstava, ktorej koncepcia vznikla ešte v úzkej spolupráci s autorom, predstaví viaceré tematické a mediálne okruhy ako experimentálna poézia, nová hudba, grafické partitúry, objekty a autorské hudobné nástroje. Prehliadka bude multimediálna a priamo v nej sa bude konať sprievodný projekt diskusií, živých vystúpení, hudobných interpretácií a performancií. K výstave vychádza publikácia – bibliofília Milan Adamčiak Concept & Music venovaná konceptuálnemu umeniu a hudbe, na príprave ktorej sa autorsky podieľal aj autor.

Milan Adamčiak: Konfigurácie pre veľký orchester (1968)
Milan Adamčiak: Konfigurácie pre veľký orchester (1968)

*

SNG_Pozvánka na otvorenie výstavy Adamčiak začni!_23. 3. 2017 o 18.00
SNG Pozvánka na otvorenie výstavy Adamčiak začni! 23. 3. 2017 o 18.00

*

Viac informácií sng.sk