Festival slovenskej a českej tvorby pre deti

Piešťany – Zvolen – Praha
(od 11. októbra do 10. novembra 2017)

Mestská knižnica mesta Piešťany, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a o. z. BONA FIDE z Prahy, pripravili ďalší ročník Festivalu slovenskej a českej tvorby pre deti. Jeho tretí ročník sa uskutoční v Piešťanoch, vo Zvolene a v Prahe od 11. októbra do 10. novembra 2017. Festival predstaví českú i slovenskú literatúru pre deti, ktorým ponúkne aj množstvo workshopov s výtvarníkmi, bábkové divadlo, ale aj výstavy knižných ilustrácii.

Najmladšej generácii priblíži príbuznosť a vzájomnú prepojenosť Čechov a Slovákov, blízkosť oboch jazykov i národov, ktoré spája spoločná história, kultúra a tradície. V minulosti festival podporili významné osobnosti českej a slovenskej kultúry: spisovateľ Jiří Stránský, herečky Ivana Chýlková a Zuzana Kronerová, či režisér Ján Sebechlebský.

*

Piešťany (11.–13.10.2017)
Zvolen (16.–20.10.2017)
Praha (6.–10.11.2017)

*

Miesta konania:

Múzeum hl. m. Prahy
Slovenský inštitút Praha
Dom národnostných menšín Praha
Karlinské centrum pre školákov

*

Záštitu nad podujatím prevzali:

Minister kultúry SR Marek Maďarič
Minister kultúry ČR Daniel Herman
a veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss

*

*

Program festivalu (Praha)

6.11. 2017 o 10:00
Literárne a výtvarné workshopy so slovenskou ilustrátorkou a ilustrátormi Martinou Matlovičovou, Vladimírom Králom, Ľuboslavom Paľom a Milošom Koptákom spojené s prezentáciami ilustrovaných kníh.
Miesto konania: Karlínské centrum pre školákov.

*

6.11. 2017 o 14.00
Klára a mátohy / Klára a bubáci
Prezentácia knihy slovenskej spisovateľky Petry Nagyovej Džerengovej spojená so zdramatizovaným čítaním v slovenčine a češtine.
Ukážky prečíta autorka a herci pražských divadiel.
Miesto konania: Slovenský inštitút v Prahe, Hybernská 2

*

6.11. 2017 o 17.30
Štyri oriešky pre Prahu
Vernisáž výstavy slovenskej ilustrátorky a ilustrátorov Martiny Matlovičovej, Ľuboslava Paľa, Miloša Koptáka a Vladimíra Kráľa
v Slovenskom inštitúte Praha.
Miesto konania: Slovenský inštitút v Prahe, Hybernská 2, Praha 1

*

7.11. 2017 o 10.00
Vianoce z celého sveta
Literárny workshop a beseda so spisovateľkou Karolinou Medkovou spojená s prehliadkou ilustrácií Márie Nerádové
v Múzeu hlavného mesta Prahy.

*

7.11. 2017 o 14.00
Ján Uličiansky / Vladimír Král: Analfabeta Negramotná
Divadelné predstavenie divadla KBT z Bratislavy v Slovenskom inštitúte Praha

*

7.11. 2017 o 18.00
Zimné radovánky
Vernisáž výstavy slovenskej ilustrátorky Márie Nerádovej z knihy českej autorky Karoliny Medkovej Viancoe z celého sveta
v Múzeu hl. m. Prahy

*

*

8.11. 2017 o 10.00
Slovensko číta českým deťom
Veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss, spisovateľka a spisovateľ: Petra Nagyová Džerengová a Roman Brat, ilustrátorka Martina Matlovičová,
a herci Barbora Krajč Zamišková a Richard Trsťan čítajú českým deťom.
Miesto konania: Slovenský inštitút v Prahe, Hybernská 2

*

8.11. 2017 o 14.00
Mária Rázusová Martáková, Jaroslava Blažková / Vladimír Král: Kozliatka


Divadelné predstavenie divadla KBT.
Miesto konania: Slovenský inštitút Praha, Hybernská 2

*

9.11. 2017 o 10.00
Miriam Pešková: Bruško bruško kto v tebe býva? / Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí?
Autorka Miriam Pešková citlivým spôsobom zoznamuje deti s jednotlivými stupňami vývoja ľudského plodu. Vtipné básničky môžu umocniť príjemné očakávanie zázraku príchodu nového človiečika na svet. CD je určené deťom od troch rokov a určite poteší aj rodičov, ktorí budú môcť pomocou neho vysvetliť malým zvedavcom kedy začínajú dieťatku rásť vlasy, v ktorom mesiaci vývoja sa vytvára sluch, či hmat...
Texty boli konzultované s odborníkmi z oblasti gynekológie a pôrodníctva a tak jednotlivé kapitoly presne odrážajú fyziologický vývoj plodu.


Prezentácia dvojjazyčného CD sa uskutoční za účasti autorky a tvorcov projektu.
Miesto konania: Slovenský inštitút v prahe, Hybernská 2

*

9.11. 2017 o 14.00
DON ŠAJN
Na motívy hry ľudových bábkohercov zapísal Juraj Hamar, upravil Ivan Gontko
Z divadlom TYJÁTR bábky oživia Ivan Gontko a Ivana Gontková
Miesto konania: Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2

*

9.11. 2017 o 17.00
České a slovenské bábkohercovo
Beseda o tradíciách a význame českého a slovenského bábkohercova zapísaného do kultúrneho nehmotného dedičstva UNESCO.
Besedy sa zúčastnia významné osobnosti českého a slovenského bábkoherectva.
Miesto konania: Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2

*

10.11. 2017 o 10.00
DON ŠAJN
Na motívy hry ľudových bábkohercov zapísal Juraj Hamar, upravil Ivan Gontko
Z divadlom TYJÁTR bábky oživia Ivan Gontko a Ivana Gontková
Miesto konania: Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2

*

Viac info:

Mestská knižnica mesta Piešťany

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

o. z. BONA FIDE Praha

*

Plagát podujatia na stiahnutie tu