Festivalové odpočítavanie Ars Poetica sa začína! (Stanka Hrastelj)

stankahrastelj.png

Ukážka z tvorby:

Podmienky, za ktorých nádej neumrie:
musí byť medzi 7 a 12˚C (už pri štarte),
materiál nesmie byť vlhký ani sypký,
treba urobiť peknú hrudu,
dlane nesmú byť teplé (presnejšie: príliš teplé),
nesmieš sa zaoberať podrobnosťami
(vypukliny, priehlbinky, hlbinky)
rýchlo ju treba posunúť ďalej,
napr. odhodiť alebo skotúľať do doliny
a tá musí mať vyhovujúci sklon...

(Zo slovinčiny preložil Karol Chmel)