Jarné cestičky jemných ťahov

Na jar nám vietor

ukazuje cestičky

jemných ťahov