Lienka

Čisté farby zachytí

len lienka pointilistka