Na medzinárodnom festivale poézie v Ledbury malo zastúpenie aj Slovensko

Na medzinárodnom festivale poézie v anglickom Ledbury, ktorý sa konal v termíne od 30. júna 2017 do 9. júla 2017, odzneli aj básne Jonathana Edwardsa a Martina Solotruka. Tento raz o okliešteniach našej kultúry v podobe byrokratických hraníc ...

Ledbury Poetry Festival 2017
Ledbury Poetry Festival 2017prišla k vám svätá povinnosť
drahí voliči
máte oči, aby ste videli
uši, aby ste počuli
bublanie, ktoré si zasluhuje výstrel
tak povstaňte na nohy
zhora k vám prichádza tweet
rutinný tok podnikania
ako zvyčajne
zázrak falošného
na radnici
snaha o opätovné pripojenie
s navýšeným počtom teraflopov
s využitím prichádzajúcej
zmeny
chvejúc sa so zmenou
môžeme veriť
že prvé veci prídu ako prvé ...

Martin Solotruk
Úryvok z básne Európsky štátnik, Časť odohrávajúca sa na radnici

Preklad z angličtiny Martina Straková

*

viac info: poetry-festival.co.uk