Náš úlovok z prezentácie novej básnickej zbierky Jána Buzássyho

Nábrežie

Nová básnická zbierka Jána Buzássyho Nábrežie (Petrus, 2017) obsahuje 82 básní z aktuálneho autorovho obdobia. V utorok 6. júna 2017 sa v Letnej čitárni U červeného raka uskutočnila prezentácia zbierky a my sme boli pri tom :)

jan-buzassy-nabrezie.jpg
Ján Buzássy: Nábrežie (Petrus, 2017)