Poetka Maša Haľamová

V týchto dňoch si pripomíname stodesiate výročie narodenia jednej z najvýznamnejších predstaviteliek slovenskej poézie 20. storočia –
poetky Maše Haľamovej (1908 –1995) ...

... ktorá svojou tvorbou nadviazala na tradíciu slovenskej moderny. Jej poézia sa vyznačuje vrúcnym a hlbokým citom lásky, manželskej lásky, ale aj smútku, straty a sklamania v láske. Všade prítomný je aj autorkin obdiv k prírode a opakujúci sa motív Vysokých Tatier, kde autorka prežila tridsať rokov svojho života.

Maša Haľamová (22. August 1908 – 17. Júl 1995)
Maša Haľamová (28. August 1908 – 17. Júl 1995)

"Hľadám ťa
v mlčaní hliny a tráv.

Ak pôjdem za tebou
boso po tráve –
hlina mi povie,
čo vietor nedovial."


Vo svojej básnickej tvorbe Haľamová nasledovala Kraskov symbolizmus, s obľubou používala voľný verš, čím sa zaradila k modernej post-symbolistickej vetve v poézii. Je taktiež považovaná za skutočnú majsterku skratky vo verši. Pre jej tvorbu je príznačné hlboké prežívanie citov, ktoré sú pretavené do svedomitej artikulácie prežitého. Haľamovej ľúbostná lyrika osciluje medzi dvoma krajnými pólmi lásky – jej zrodom a jej smrťou. Ako autorka je taktiež známa svojou tvorbou pre deti a mládež.

Viac informácií o autorke: litcentrum.sk