Poézia vrstevníc a tváre Zeme

Zdigitalizované mapy – skvosty Univerzitnej knižnice v Bratislave

Vedeli ste o tom, že v digitálnej knižnici bratislavskej "Univerzitky" sa nachádza napríklad aj kniha z r. 1592 od významného geografa Heinricha Büntinga, ktorá obsahuje drevorezy máp vtedajšieho kultúrneho sveta? Kontinenty sú pritom znázornené umeleckým spôsobom, napr. Ázia ako kôň Pegasos, či Európa ako postava panovníčky.

Europa Prima Pars Terrae in Forma Virginis, Zdroj: Wikipedia
Europa Prima Pars Terrae in Forma Virginis, Zdroj: Wikipedia


Büntingove zobrazenie sveta v podobe trojlístka, Zdroj: Wikipedia
Büntingove zobrazenie sveta v podobe trojlístka, Zdroj: Wikipedia

*

Preneste sa do starých dôb a pozrite si rozdiel medzi starými a súčasnými podobami máp.

Nájdete jednotlivé budovy v mestách, vrchy, piesočné duny alebo aj vlnky vo vodách riek...

Viac info na digitalna.kniznica.info

*

Metódu mapovania však možno použiť aj v každodennom živote, napríklad aj pri riešení rôznych problémov. Stačí si ich jednoducho zakresliť do mapy :) Viac informácicí o "myšlienkových mapách" Tonyho Buzana nádejte na veľmi užitočnej webstránke tonybuzan.com :)