Romboid 10 / 2016

V aktuálnom čísle časopisu Romboid nájdete aj recenziu Evy Urbanovej na odbornú publikáciu Veroniky Rácovej: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku, ktorá vyšla vo vydavateľstve Ars Poetica. Ako píše Urbanová: "Obdivuhodná je autorkina schopnosť interpretovať myšlienkové koncepty Štrpkovej poézie presne a zároveň neeliminovať ich variabilnosť...

Rácovej závery nie sú rozplývajúce sa konštatoania, ale sú výsledkom "stopovania" motívu až k jeho koreňom..."

Romboid 10/2016
Romboid 10/2016