Fínsky básnik Jouni Inkala si básňou pripomína Medzinárodný festival poézie Ars Poetica 2007

Mesiac kĺzal po oblohe a
jeho svit dopadal na ulice ťažko
sťa všetko striebro ulúpené vikingami...
Fínsky básnik Jouni Inkala si takto spomína na svoju účasť na festivale Ars Poetica 2007.
Jeho báseň Ars Poetica 2007 preložila z fínčiny Zuzana Drábeková.

Báseň na stiahnutie je dostupná tu:

Jouni Inkala: Ars Poetica 2007
Jouni Inkala: Ars Poetica 2007