Stanislava Chrobáková Repar

Stanislava Chrobáková Repar

Stanislava Chrobáková Repar pochádza z Bratislavy. Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát z literárnej vedy získala v roku 1995 v SAV. Pracuje pre vydavateľstvo a časopis Apokalipsa, kde vedie knižnú edíciu Fraktal. Založila medzinárodný projekt Časopis v časopise. Pracovala v Piece Institute Ľubľana, kde sa venovala výskumu rodových politík v rámci medzinárodného projektu EU Quality in Gender + Equality Policies.

Vydala tri básnické zbierky: Nahá v tŕní (2006), Na hranici jazyka (1997, 2000) a Zo spoločnej zimy (1994, v slovinčine 2006); dve knihy krátkej prózy: Anjelské utópie (2001, 2003) a Krutokradma (1997) a tiež dve vedecké monografie Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu (2007) a Mila Haugová (Alfa) (2002). Prekladá zo slovinčiny, edične pripravila viacero publikácií, zborníkov a antológií. Od roku 2001 žije a pracuje v Ľubľane v Slovinsku.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku1. 2. 2016, 00:00