slovensky english

Michal Habaj

Michal Habaj

vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde je v súčasnosti zamestnaný ako vedecký pracovník. Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000), Básne pre mŕtve dievčatá (2004), Michal Habaj (2012).

Pod gynonymom Anna Snegina publikoval zbierku poézie Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2008); je jedným zo spoluautorov projektu Generator X: Hmlovina (1999). V roku 2005 vydal literárnovednú prácu Druhá moderna, ktorá je dopracovanou verziou rovnomennej dizertačnej práce, v roku 2013 publikoval odbornú monografiu Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka. Ars Poetica, o.z. nominovala autora do projektu Versopolis.

– Skutočná poézia nepripúšťa možnosť voľby. Je to nutnosť;
vrh kociek, v ktorom je úlohou básnika správne prečítať čísla osudu.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránkupublikované 28. 12. 2014

Knihy > Autori > Súvisiace

Mila HaugováMila Haugová
je jednou z najprekladanejších a najplodnejších slovenských poetiek. Narodila sa v Budapešti....
Kristina HočevarKristina Hočevar
je poetka a absolventka Ľubľanskej univerzity v odbore slovinský jazyk a všeobecná jazykoveda....
Braňo HochelBraňo Hochel
Braňo Hochel (1951-2015) od roku 1975 pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského...
CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2019 ArsPoetica